Affugtning betyder energioptimering

saadan energioptimere du din virksomhedMange brancher kan have godt af at have kontrol over luftfugtigheden. Mange industrielle processer og produktionssystemer bliver hver dag påvirket af den høje luftfugtighed, der er i Danmark. Dette gælder både for medicinalindustrien, hvor pulver risikerer at klumpe som følge af luftfugtigheden, eller i vindmøller og vandværk, hvor de er særligt udsat for kondens og bakterievækst.

Problemet

saadan undgaar du kondensFor nogen lyder lidt kondens ikke som det store problem, men faktum er, at det kan skabe store problemer. Kondensen lægger sig på overflader, konstruktioner og elektronik. Det betyder, at der er stor risiko for at konstruktionerne bliver beskadiget eller ruster, elektronikken skabe fejl, og det fugtige miljø vil fremme bakterievækst, som kan føre til mug og skimmel.

På samme måde kan luftfugtigheden give problemer direkte i produktionen – eksempelvis i medicinalindustrien, hvor der er risiko for at pulver klumper, at vægt og volumen påvirkes, ligesom de aktive stoffer kan påvirkes. Alt i alt kan det føre til en ødelagt produktion.

Nogen industrier er meget afhængige af en meget lav luftfugtighed – for eksempel i forbindelse med produktion af litium-ion-batterier, hvor der kræves en luftfugtighed på under 1% – mens andre industrier kan acceptere en højere luftfugtighed.

Få styr på fugtniveauet

faa styr paa fugtigheden herMange virksomheder har derfor behov for at kunne kontrollere luftfugtigheden. Det kan gøres ved hjælp af en adsorptionsaffugter. Den virker ved, at den fugtholdige luft strømmer ind i affugteren, hvor den bearbejdes gennem en rotor. Denne rotor trækker vandmolekyler ud af luften, hvilket betyder, at den luft, som adsorptionsaffugteren sender videre, indeholder mindre fugt.

Gennem denne teknologi får virksomhederne altså mulighed for at kontrollere luftfugtigheden, så denne holdes på et stabilt og acceptabelt niveau.

Energioptimering

Nogle adsorptionsaffugtere er designet, så de bruger markant mindre energi end andre metoder, som de forskellige brancher har til at bekæmpe kondens og styre luftfugtigheden. Den største energibesparelse er set i vindmøllebranchen. Her er der tidligere anvendt varmeapparater, som har været meget energikrævende. Ved at holde udstyret tørt, får de dyre installationer også optimale forhold, og dermed vil vedligeholdelsesomkostningerne mindskes. En mere energirigtig løsning for vindmøller er adsorptionsaffugtere. Adsorptionsaffugtere holder vindmøllernes tårn og naceller tørre. I vindmøllebranchen kan der spares op til 90% af energiforbruget ved at installere adsorptionsaffugtere.

her finder du svar til mindre fugtighedLigesom der kan opnås en stor energibesparelse i vindmøller, kan skøjtehaller også spare meget på deres energiforbrug ved at installere en adsorptionsaffugter. Her kan der spares op til 80% på energien, og samtidig vil sikkerheden i skøjtehallen forbedres, idet isen ikke bliver ujævn på grund af kondens og der opstår heller ikke tåge, som påvirker sigtbarheden.

Vandværkerne, som blev nævnt tidligere kan også opnå en energibesparelse på op til 30%, mens køle- og fryserum kan opleve besparelser på op til 10% af energien. Der er altså meget energi at spare i flere forskellige brancher, hvis der bliver taget hånd om særligt årsagen til kondensproblemer, i stedet for blot at handle på symptomerne.

Effektiv produktion

Ud over, at flere brancher kan få et bedre energiregnskab, kan de også opnå mere effektivitet i produktionen. Kondens og korrosion forårsager ofte problemer, som har direkte indflydelse på produktionen. Der kan opstå problemer med produktionssystemerne, som betyder, at der sker et ophold i produktionen. Kondens kan påvirke de materialer og ingredienser, der eventuelt bruges i produktionen, og dermed påvirke produktets kvalitet og holdbarhed.

Ved at få styr på disse problemer, kan virksomhederne opnå en sikker, stabil produktion, som til alle tider sker under de samme forudsætninger. Kvaliteten af produkterne vil være den samme, og der vil opleves en mindre nedetid. Det vil være lettere for virksomhederne at planlægge deres produktioner og dermed overholde leveringsaftaler.