5 tips til at spare på strømmen som virksomhed

fasekompensering

 

 

I en tid med stigende energipriser, hvor alting kun synes at blive dyrere og dyrere, må flere industri- og produktionsvirksomheder omlægge deres måde at drive virksomhed på. Sommetider skal der blot nogle enkelte tiltag til for at spare virksomheden for en god sum penge på bundlinjen. Udover at spare penge gør virksomheden også miljøet en stor tjeneste og samtidig signaleres en grøn linje for omverdenen. Hvis jeres virksomhed ønsker at spare penge og gå i en grønnere retning, får I hermed 5 tips til, hvordan I kan spare på strømmen.

Sluk for elektronikken

Når arbejdsdagen er omme så sørg for at slukke for al unødvendig elektronik på kontoret. Det kan for eksempel være computeren, som måske er indstillet til at stå på standby. Standby strøm er dårligt for både miljøet og virksomhedens økonomi, da det er en stor strømsluger. Hvis alle medarbejdere hver især slukker for sin computer, er der penge at spare. Det samme gør sig gældende for alle andre elektriske apparater såsom telefonopladere, kaffemaskiner eller projektorer.

Tjek dine maskiner og industriinstallationer

Industri-og produktionsvirksomheder belaster elnettet i høj grad, og derfor stiller elforsyningsselskaberne krav omkring fasekompensering. Fasekompensering er nødvendigt i forhold til at holde effektfaktoren på et middelniveau. Når en produktionsvirksomhed får installeret et fasekompenseringsanlæg, bidrages der til en lav faseforskydning, som medfører en lavere belastning på elnettet. Ved fasekompensering mindsker du strømtabet, reducerer belastningen på kabler og transformere samt minimerer driftsomkostningerne. Når først anlægget er installeret, vil strømforbruget mindskes og I sparer penge på elregningen.

Skift til LED-pærer

Hvis ikke I har skiftet til LED belysning, kan det på det kraftigste anbefales. Udover det lave strømforbrug og en forventet levetid på op til 25 år, er LED langt mere effektivt end de traditionelle glædepærer. Samtidig får I en kraftfuld belysning, som kan tilpasses virksomhedens omgivelser alt efter, om I ønsker en varm eller kold belysning. En anden fordel er, at LED belysning tænder uden forsinkelse sammenlignet med sparepærer. Slutteligt kan det nævnes, at Miljøstyrelsen anbefaler LED-pærer frem for sparepærer, da LED-pærer er fri for kviksølv.

fasekompensering

Hold styr på varmen

Er det muligt at skrue blot én grad ned på radiatorerne, vil det give lidt ekstra luft i budgettet. Sluk altid for radiatoren, når der luftes ud, så der ikke fyres for fuglene. Der findes en række intelligente termostater på markedet, som selv justerer varmen. De kan for eksempel automatisk slukke for varmen, når alle medarbejdere er gået hjem, slå fra og til under udluftning med åbent vindue samt indstilles til at varme rummet op til en bestemt temperatur på et givent tidspunkt.

Udarbejd en strømpolitik

Start med at udarbejde en række forslag til, hvordan I kan spare på strømmen. Inddrag gerne nogle medarbejdere, så I kan brainstorme og udveksle ideer. Der vil altid være nogle, som er mere miljøbevidste end andre – og det er helt i orden. Når I er nået frem til jeres hovedpunkter, så sørg for at inddrage alle medarbejdere i virksomhedens strømpolitik og gør det til en vanesag at introducere nye medarbejdere for jeres håndtering af strømbesparelse. Set i et større perspektiv kan selv små ændringer, kan gøre alverden til forskel.