Energioptimering gør dit hus mere miljørigtigt

Ved at energioptimere sit hus kan man spare en del på energiomkostninger. Derudover kan man, ved hjælp af nogle enkelte optimerende tiltag, gøre sit hus mere miljøvenligt idet CO2 udledningen mindskes. Mange husejere kan måske se en optimering som et uoverskueligt projekt, men faktisk kan arbejdet tages i små ryk, så processen bliver nemmere at gå til. En energioptimering af huset skal ses som en investering, da det hurtigt vil få en positiv effekt på omkostningerne.

Staten tilbyder såkaldte energitilskud inden for en lang række områder netop for at gøre private hjem mere miljøvenlige.

Energioptimering i praksis

Mange husejere er klar over, hvor stor en udgift husets energiforbrug har. Det er dyrt at opvarme et hus, og i Danmark er det nødvendigt en stor del af tiden. Det første man kan gøre for at energioptimere sit hus, er at udskifte eksempelvis vinduer og døre. På den måde undgår man utætheder i huset, og forhindrer, at varmen suser lige ud – så betaler man kun for det varme, man selv bruger. En energioptimering kan dog indebære andet end udskiftning af vinduer og døre. Der er nemlig også indsatser i tømrerafdelingen, der kan være med til at give store besparelser på bundlinjen. Her er der blandt andet tale om efterisolering af vægge, døre og lofter.

Endeligt kan man skabe en højere energieffektivitet ved hjælp af en affugter. Hvis der i huset er et fugtigt rum, der er dyrt at varme op, kan en affugter, udover at sænke luftfugtigheden, også påvirke varmeregningen positivt. Det gør den ved at benytte varmeoverskuddet fra fugten. Apparatet er altså en god energioptimerende løsning i husets mere fugtige rum som for eksempel en kælder.

Udover store besparelser på energiomkostningerne gør energioptimering også dit hjem mere miljøvenligt. De klare fordele ved at foretage en energioptimering af dit hus er altså stort besparelser på faste omkostninger og mindsket CO2 udledning. Man vil også opleve et bedre indeklima i huset uden træk og kolde vægge. Derudover er værdien af et energioptimeret hus højere end et ikke-energioptimeret, og dit hus vil derfor stige i værdi og være lettere at sælge.

tilskudTilskud fra staten

Som tidligere nævnt tilbyder staten tilskud til energioptimering for at nedbringe CO2 udledningen i hele Danmark. Man kan modtage tilskuddet både ved små og store optimeringsindsatser og tilskudsudbyttet varierer. Før du går i gang med en større energioptimering af dit hus, er det derfor vigtigt, at du sætter dig ind i, om du kan få nogen form for tilskud af staten. Det fungerer på den måde, at tilskuddet bestemmes ud fra hvor meget energi, du sparer efter at have investeret i en affugter, efterisoleret eller fået indsat nye døre og vinduer.

På nuværende tidspunkt kan man blandt andet få tilskud til følgende indsatser:

  • Udskiftning af glødepære til LED pære
  • Efterisolering af loft
  • Isolering af ydervægge, uisolerede varmerør og etageadskillelse samt vægge, gulv og loft i kælderen
  • Udskiftning af vinduer, yderdør, oliefyr og gasfyr
  • Installation af solvarme
  • Nye termostater til radiatorer og ny cirkulationspumpe

Man kan energioptimere sit hus inden for mange forskellige områder, og en del af dem er tilskudsberettiget, og afhænger af, hvor meget energi det vil spare dig for fremadrettet. Hvis du gennemfører en optimering af energien i din bolig, er der altså både besparelse og tilskud at hente udover det faktum, at dit hus bliver langt mere miljøvenligt.