To måder I kan gøre virksomheden mere miljøvenlig på

forsendelse-af-breve

De senere år er det blevet mere og mere moderne at være miljøvenlig, og man skal helst have omtanke for miljøet i alle aspekter af ens dagligdag. Det gælder både, når man skal overveje, hvad man skal have at spise til aftensmad, hvilket transportmiddel man skal tage til og fra arbejde, men det gælder også i forhold til de små dagligdagsting vi gør, som vi måske ikke tænker sætter store miljømæssige aftryk.

Men alle de ting vi gør har en indflydelse på miljøet. Derfor er det nødvendigt, at vi tænker miljørigtigt – også i alle vores dagligdagshandlinger – da det kan være med til at gøre vores planet til et grønnere og bedre sted at være.

For virksomheder er der mange måder, man kan indtænke miljøvenlighed ind i virksomheden på. Herunder kan du læse mere om et par af de måder, hvorpå virksomheder kan gøre sig mere miljøvenlige og udvise omtanke for miljøet på.

Miljøvenlig markedsføring

En af de steder, hvor I som virksomhed kan tænke mere miljøvenligt er i forbindelse med markedsføringen. Mange virksomheder markedsfører sig stadig gennem fysiske materialer og sender tusindvis af breve og magasiner afsted flere gange om året. Det i sig selv kan både være meget omkostningsrigt, men koster også dyrt på miljøregningen på grund af alt det papir, som skal bruges.

Selvom en mulighed er at skifte brevene ud med e-mails og erstatte magasinerne med online blogs, er det ikke nødvendigt at foretage så drastiske ændringer. I stedet bør I som virksomhed i højere grad overveje, hvordan I bruger de fysiske materialer.

Tænk over, om det er nødvendigt at udsende magasiner én gang om måneden, eller om man eventuelt kunne skære antallet ned til ét magasin per kvartal. Derudover kan det være en god idé at overveje kvalitet fremfor kvantitet. Er alle de breve eller fysiske Direct Mails, der udsendes, relevante for modtageren? Prøv også her at skære antallet ned og udsend færre breve til en mindre målgruppe. Dermed kan I koncentrere jer om at skabe mere relevans i hvert enkelt brev, der kan give mere værdi til modtageren.

Adressekatalog

Korrekt adressering kan være miljøbesparende

Når virksomheder skal sende fysisk post, sker det ofte ud fra en kundeliste eller en database med informationer og oplysninger om modtagerne. Men hvis denne kundeliste eller database ikke er opdateret, kan oplysningerne på listen være forældet, og det kan føre til fejlforsendelser.

Selvom modtagerne flytter og skifter adresse, vil der stadig blive sendt breve eller magasiner til deres gamle adresse, hvis den ikke er blevet opdateret eller fjernet fra listen. Hvis I sender mange breve og magasiner på en årlig basis, kan dette derfor løbe op i rigtig mange fejlforsendelser, og det er spild. Derfor kan det være en god idé at gennemgå kundelisten og lave et grundigt tjek om adresserne stadig er gyldige, og om de fremgår korrekt både på listen og på brevet eller magasinet.

En korrekt adressering er dermed rigtig vigtig, men kræver en grundig databehandling. Har I ikke selv tid eller ressourcer internt i virksomheden, kan I få en distributionsvirksomhed til at hjælpe jer med dette.

Ved at tjekke jeres data igennem for fejl, mangler og dubletter er I på den måde sikret mod fejlforsendelser, som både kan koste dyrt for virksomheden og på miljøkontoen.