Luftfugtigheden påvirker virksomhedernes energiforbrug

baeredygtig-nu-luftfugtigheden-paavirker-virksomhedernes-energiforbrug-703x336

Mange forskellige brancher er sårbare over for det fugtige miljø, vi har i Danmark. Fugten kan føre til bakterievækst, korrosioner, kondens, elektriske fejl og meget mere. For at løse dette problem bliver der ofte investeret i store anlæg, som er meget energikrævende – men de løser trods alt også fugtproblemet.

Fugt er dårligt for bæredygtigheden

Virksomhedernes tårnhøje energiforbrug kan i mange tilfælde skyldes, at det er nødvendigt med store anlæg, der kan håndtere fugtniveauet i produktionen. I Danmark har vi en høj luftfugtighed, og det påvirker både fødevareproduktionen, lagerhaller, vindmølledriften, vandværker, skøjtehaller – ja, selv militæret.

Der er kommet et stigende fokus på grøn energi – også for virksomheder. Ved aktivt at vælge grøn energi kan virksomhederne sende et signal ud om, at de bekymrer sig for miljøet. Ofte er valget af grøn energi også omfattet af ekstra afgifter til forsyningsselskabet. Det betyder, at det kan blive dyrere for virksomhederne at vælge det miljømæssig rigtige.

Det kan derfor være en svær balancegang for virksomhederne. De vil gerne vise, at de tager hensyn til miljøet, men har de også råd til det? I stedet for blot at kigge på, hvilken kilde, man får energien fra, så kan virksomhederne også overveje, hvordan de kan nedjustere deres energiforbrug.

Vælg grøn energi og brug mindre af det

baeredygtig-nu-luftfugtigheden-paavirker-virksomhedernes-energiforbrug-tekstbillede-703x336

Virksomhederne kan gøre mange ting, der kan være med til at nedsætte deres energiforbrug. Lyskilderne kan være det første store skridt i den rigtige retning. Isolering af rør kan også være et led i nedsættelsen af energiforbruget.

I forhold til problemet med fugt i de danske virksomheder, kan en investering i korrekt affugtning også føre til store energibesparelser. Affugtningsanlægget kan styre luftfugtigheden, så denne holdes på et fast niveau og dermed ikke giver de udsving, som kan skabe problemer for produktionen. Faktisk kan der spares op til 60% af energien ved at installere adsorptionsaffugtere, som de kaldes.

Sådan påvirkes forskellige virksomheder af luftfugtigheden

Forskellige virksomheder påvirkes også forskelligt af luftfugtigheden. Fødevareindustrien sætter store krav til god hygiejne. Denne kan dog påvirkes ved ukontrolleret fugt, da dette kan skabe bakterievækst. Derudover kan der opstå kondens på emballage, hvilket kan beskadige produktet.

Lagerhaller er typisk store, og det kan derfor være svært at holde et konstant fugtniveau. På samme måde som i fødevareindustrien, kan fugt beskadige produkternes emballage og dermed ødelægge produkterne. Derudover vil lagerhallernes inventar også kunne blive beskadiget og ødelagt.

Vandværker, vindmøller og skøjtehaller skal fungere i et fugtigt miljø. Det fugtige miljø skaber dog kondens, som lægger sig på konstruktioner. Dette kan medføre korrosion og rust, som beskadiger udstyret. Tilmed er der også risiko for, at der opstår elektriske fejl. Dette kan altså både påvirke driften, ligesom det kan give store vedligeholdelsesomkostninger.

Selv militæret kan påvirkes af luftfugtigheden. Militæret har mange store, dyre maskiner, som er sårbare overfor fugtskader. Det er vigtigt, at kampvogne, våben, ammunition og meget mere bliver opbevaret korrekt, når det ikke anvendes. Fugt kan ødelægge disse; de bliver mindre driftssikre, ligesom levetiden for udstyret også forkortes.

Medicinalvirksomheder er også afhængige af et fast fugtniveau. Fugt kan ødelægge en hel produktion, hvis fugten kommer i kontakt med pulver eller granulater. På samme måde kan der opstå bakterievækst, som påvirker medicinens ydeevne og ingredienser.

Luftfugtigheden er altså et stort problem for rigtig mange virksomheder. I kampen for at opretholde et konstant fugtniveau bruges der enorme mængder energi. Luftfugtigheden svinger fra dag til dag og derfor kræver det mange ressourcer at opretholde et fast fugtniveau.

Affugtningsanlæg kan være en stor investering for virksomhederne, men det kan vise sig, at være en god investering. Ikke nok med at virksomhederne kan undgå mange vedligeholdelsesomkostninger, kan de også opnå store energibesparelser, hvilket jo er godt for vores miljø.