Hedebølger, skybrud og orkaner – sådan tilpasser vi os morgendagens klima

Hedeboelger skybrud orkaner

Det er langt fra nogen hemmelighed, at klimaet over de seneste år har været et emne, der er blevet diskuteret meget på den store internationale scene. Den globale opvarmning er efterhånden svær at benægte, og konsekvenserne af den er begyndt at vise sig.

Præcis hvordan klimaforandringerne kommer til at påvirke jordens klima er der stadig en del uenighed om. Dog kan vi allerede nu se nogle tendenser, der peger i retning af et mere omskifteligt og ekstremt vejr, end vi tidligere har været vant til. Ikke blot i Danmark, men i hele verden.

Derfor er det naturligt, at man begynder at forberede sig på det mere ekstreme vejr, så man er på forkant, hvis det hele pludselig går amok. Men hvor meget skal man gøre, når man er usikker på, hvad der kommer til at ske? Og kan man måske endda få glæde af klimaforandringerne?

Regnvejr bliver mere intenst

En af de tendenser som flere forskere peger på, er at vi i Danmark vil opleve flere kraftige regnskyl i fremtiden. Vi har allerede oplevet flere eksempler på skybrud i Danmark. De fleste vil nok huske billederne fra 2011, hvor store dele af det indre København stod under vand, fordi kloaksystemerne slet ikke kunne følge med.

Derfor er kloakkerne også et sted, hvor man allerede er begyndt at udbygge og forberede, så de store systemer er bedre rustet til fremtidens vejr. Det er dog ikke kun de store systemer, der kan blive udfordret ved store mængder vand. Hvis ikke din kloak derhjemme er i ordentlig stand, eller blot er utidssvarende, kan vand i kælderen blive noget, du må forberede dig på, hvis du ikke handler.

Mange kommuner er begyndt at tænke klimaløsninger ind i deres byfornyelser, så de belaster kloakkerne mindst muligt. Det sker blandt andet ved at lave spildevandsbassiner, så man kan holde nogle af de store vandmængder tilbage, og på den måde mindske presset på kloaksystemet.

Klimaet giver nye muligheder

Fremtidens energi

Selvom klimaforandringerne typisk bliver præsenteret som noget farligt og ødelæggende, så åbner det også for nogle muligheder i Danmark. Vi er som bekendt et af de førende lande, når det kommer til klimavenlige energiløsninger.

Historisk set har særligt vindenergien været noget, som vi har slået os op på, fordi vi geografisk ligger et sted, hvor der nærmest konstant er meget vind. Hvorvidt klimaforandringerne kommer til at ændrer på dette er usikkert. Dog tyder noget på, at vi fremover skal ruste os mod kraftigere vinde end tidligere, hvilket igen kan være en fordel for vindmøller og lignende.

Sommeren 2018 blev også god for alle dem, der har investeret i solcelleanlæg. Antallet af solskinstimer var ualmindeligt højt, og hvis man skal tro klimaforskerne, så kommer der flere somre som denne i fremtiden. Derfor bliver solenergi måske noget, som vil vinde frem herhjemme og dermed sikrer, at vi kan skabe bæredygtig energi i fremtiden.