Derfor er fasekompensering klimavenligt for din virksomhed

fasekompensering

 

Grøn omstilling og bæredygtighed fylder meget mere i det daglige end for bare 10 år siden. Faktisk mener tre ud af fire danskere, at deres arbejdsplads skal rette fokus mod en mere grøn omstilling. Kunderne presser ligeledes på hos virksomhederne, hvoraf de hellere vil støtte en virksomhed, som gør noget godt for klimaet og tager ansvar. Meningsmålinger har vist, at hele 13 % af jobsøgende danskere fravælger virksomheder, der ikke er klimabevidste. De vil langt hellere søge job hos virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling. Tendensen stiller altså krav til nutidens virksomheder, men heldigvis findes der mange gode klimavenlige tiltag, som kan inkorporeres i det daglige. Et af dem er fasekompensering, som både er klimavenligt og økonomisk fordelagtigt, fordi elregningen reduceres.

Hvad er fasekompensering

Fasekompensering er nødvendigt for større industrivirksomheder, da det bidrager til lavere forskydninger på installationerne og derved undgås store belastninger på elnettet. Det er et krav fra elforsyningsselskaberne, at virksomheden overholder elforsyningskravet og holder effektfaktoren (cosp) mellem 0,9 og 1,0 som middelværdi. Det kræves, at der installeres et fasekompenseringsanlæg/kondensatoranlæg på en eller flere dele af installationerne, som måler faseforskydningen og kobler ind og ud alt efter belastningen. Fasekompensering er nødvendigt, så snart der anvendes kraftige motorer, transformere eller kondensatorer, som er koblet til elnettet.

Fordelene ved fasekompensering er mange

Der er mange fordele ved fasekompensering. Først og fremmest er det en miljøvenlig løsning i og med, at virksomheden bruger mindre strøm og mindsker belastningen på elnettet. Der betales ikke længere for wattløs strøm, da anlægget mindsker strømtabet. Ved en reducering af wattløs strøm forbedres forsyningskvaliteten, da virksomheden kun skal betale for installationernes forbrug af wattstrøm. Slutteligt er det værd at nævne, den økonomiske fordel som medfølger. I og med at strømmen optimeres og udnyttes langt bedre, aflastes kabler og transformere, så levetiden forlænges. En længere holdbarhed er på sin vis en gevinst for miljøet, idet at virksomheden ikke skal ud og investere i nye kabler.

fasekompensering

Installation og montering af anlægget

Fasekompenseringsanlægget kan enten installeres lokalt på enkelte dele, eller som del på en fælles installation. Udover nøglefærdige anlæg kan kondensatoranlægget laves på bestilling alt efter virksomhedens behov. Det anbefales at få en professional fagmand til at installere anlægget, for at undgå fejl eller uheld. Når først fasekompenseringsanlægget er installeret, anbefales det at få foretaget et årligt serviceeftersyn, for at sikre at anlægget fungerer, som det skal. Eksempler på virksomheder der har installeret et fasekompenseringsanlæg er: fødevarefabrikker, hospitaler, slagterier, store landbrug og stadioner med lysanlæg. Hvis din virksomhed er i tvivl om, hvorvidt et fasekompenseringsanlæg er nødvendigt, er det muligt at få en fagmand ud og foretage målinger af energiforbruget og give et bud på, hvor meget der kan spares.

Fasekompensering er blot et af mange klimavenlige tiltag. Hvis I ønsker at starte mere stille og roligt ud, og vente med at punge ud til en større investering, kan I fokusere på medarbejdernes adfærd i det daglige. Opfordr eksempelvis medarbejderne til at slukke lyset, når de forlader et lokale, slukker for computeren efter fyraften, minimerer forbruget af printerpapir og sorterer deres affald korrekt.