Kan brugen af IT understøtte virksomheders bæredygtighed?

Grøn IT

Virksomheder bærer en stor del af læsset, når det gælder bæredygtighed og mindskning af co2-afledningen. Derfor er der også flere og flere virksomheder, der sætter fokus på emnet og yder en aktiv indsats for at mindske deres egen co2-afledning.

Der er mange ting, der kan gøres, eksempelvis ved at huske at slukke skærme, lys og kaffemaskinen, når medarbejderne tager hjem – eller går til frokost. På toilettet kan papirdispenseren også udskiftes med håndklæder. Papir, hvor der kun er printet på den ene side (fx fejlprint) kan også genbruges. Der er mange små tiltag, der samme kan bidrage til en mindre co2-afledning på kontoret. I produktionsvirksomheder kan der også gøres en lang række tiltag for at mindske co2-afledningen herfra.

Alle virksomheder er i dag mere eller mindre afhængige af IT. IT understøtter hele virksomheden, og kan være med til at automatisere en række forskellige processer. Men hvordan kan IT understøtte virksomhedernes bæredygtighed og indsats for at mindske co2-afledningen?

Skab et bæredygtigt IT-miljø

Der er flere forskellige ting, der spiller ind, når virksomheder vil skabe et bæredygtigt IT-miljø. Det gælder både indkøb af IT, men også brugen af IT.

Når nyt IT-udstyr indkøbes, kan virksomhederne bl.a. kigge på, om de er miljømærket. Et stigende antal forhandlere er begyndt at mærke produkterne med forskellige miljø-mærkninger, for at synliggøre om et produkt lever op til eksempelvis miljømæssige krav.

Derudover skal virksomhederne sørge for at indkøbe produkter, der også har en lang levetid. En længere levetid på produkterne betyder naturligvis, at de kan bruges i længere tid, og behovet for at købe nyt mindskes altså. For telefoner og tablets handler det bl.a. om at købe de produkter, der har den bedste batterilevetid.

Lige som privatpersoner vil tjekke om de hårde hvidevarer er A++ mærket, bør virksomheder også kigge på IT-udstyrets energiforbrug. Et lavt energiforbrug kombineret med, at man får strøm fra grønne kilder bidrager også positivt til virksomhedens bæredygtighed.

Brugen af IT-systemer

Virtuelle møder

Brugen af virksomhedens forskellige IT-systemer kan også bidrage til en mindre co2-afledning. Her handler det eksempelvis om at printe mindre, og dermed mindske papirforbruget. Overvej derfor om det er nødvendigt at printe, eller om det er tilstrækkeligt at have liggende digitalt.

Forskellige IT-systemer hjælper med at mindske behovet for at printe. Eksempelvis kan mails eller et chatprogram, eksempelvis Slack, bruges til at sende interne beskeder, i stedet for at lægge en seddel på kollegaens bord.

Når det gælder medarbejderdata er der typisk mange forskellige dokumenter, der skal gemmes og opbevares: Ansættelseskontrakter, skriftlige aftaler, uddannelsesbeviser m.m. Alt dette gemmer mange virksomheder i fysiske mapper på chefens kontor eller i HR-afdelingen. For at mindske det store papirforbrug, kan et HR system eksempelvis bruges til at gemme al denne data digitalt. I dag kan ansættelseskontrakten sendes og gemmes digitalt, lige som den nye medarbejder kan underskrive kontrakten digitalt. Dermed er der slet ikke behov for at udskrive ansættelseskontrakten.

I dag findes HR systemer som cloudløsninger – og på samme måde bliver flere og flere IT-systemer udviklet som cloudløsninger. Netop cloudløsninger er en god løsning for de miljøbevidste virksomheder. Det fjerner nemlig behovet for at have en stor server stående i baglokalet. Servere kan være en stor strømsluger, og så optager de en del plads, som virksomheden måske kan få gavn af til andet.

Virksomheder kan også udnytte IT til at afholde virtuelle møder. Dette vil bidrage til mindre transport mellem forskellige lokationer, hvilket naturligvis også er godt for miljøet og co2-regnskabet.

Hvis virksomheden har mulighed for det, kan strømstyring af udstyr også være en god løsning. Så glemmer medarbejderne ikke selv at slukke kaffemaskinen eller skærmene. Man kan også overveje at monitorere IT-udstyrets strømforbrug. På den måde kan man se hvor der evt. med fordel kan udskiftes, hvis en enhed sluger for meget strøm.