Medicinalindustrien påvirkes af det danske vejr

saadan afhjaelper de fugtproblemerungaa at medicinen granulere ved hjaelp af affugterI medicinalindustrien er det meget vigtigt, at der er kontrol over fugtniveauet under produktionen. Hvis pulver eller granulater bliver udsat for fugt, er der risiko for, at der opstår problemer i produktionen. Disse problemer kan være, at pulver klumper og dermed forårsager blokeringer i pneumatiske transportsystemer, at aktive ingredienser bliver ujævnt fordelt samt deres ydeevne påvirkes, eller at der opstår bakterievækst. Alt dette er med til at føre til forringet kvalitet af produktet, kortere levetid og evt. praktiske problemer med pakkeprocesserne. Derfor kan god og korrekt affugtning være altafgørende for produktionen.

I Danmark er der generelt en høj luftfugtighed. Denne kan svinge meget fra dag til dag, da luftfugtigheden bl.a. påvirkes af temperaturen. Derfor vil luftfugtigheden også variere meget mellem årstiderne. Medicinalindustrien står altså overfor en stor udfordring i forbindelse med at kontrollere fugtniveauet i produktionen.

Kontrol over luftfugtigheden

Ved at anvende en adsorptionsaffugter kan der opretholdes en kontrol over niveauet af den fugt, der er i luften, således luftfugtigheden er stabil. Det betyder, at produktionen sker på lige vilkår, uanset hvilken årstid det er. Det betyder med andre ord, at produktionen bliver effektiviseret, idet tekniske fejl kan mindskes og dermed formindskes produktionsanlæggets nedetid også. Tekniske fejl kan opstå, hvis et produktionsanlæg for eksempel bliver udsat for fugt, da dette kan medføre elektriske fejl eller på sigt rust.

Fordele ved adsorptionsaffugtere

faa fordelene herKorrekt affugtning i medicinalindustrien kan have mange positive effekter, som alle kan bidrage til en bedre indtjening. Når produktionsanlæg har de mest optimale forhold, vil disse også få en længere levetid. Samtidig vil sikringen af de samme forhold også betyde, at produktionen resulterer i samme høje kvalitet, da pulver og granulater ikke bliver påvirket. Ydermere vil produktionsanlæggets nedetid blive mindsket, og dermed bliver der skabt en mere stabil produktion. Dette betyder, at det bliver lettere at planlægge produktionen, og at leverancerne til kunderne bliver mere pålidelige.

Ved hjælp af affugtning er der god mulighed for at opnå en energioptimering i medicinalbranchen. Denne energioptimering sker ved, at en god affugter typisk bruger mindre energi end andre metoder. Ved at opretholde et bestemt fugtniveau, kræver det mindre energi for andet produktionsanlæg, idet det ikke skal tilpasses efter skiftende forhold.

Der er altså mange fordele ved at investere i en adsorptionsaffugter. De ovenstående forhold er alle medvirkende til, at medicinalvirksomheder vil opnå en bedre indtjening. Ikke nok med at virksomhederne vil opleve alle disse fordele, så vil kunderne også opleve fordelene i form af overholdt leveringstid, da produktionen kan planlægges. Endeligt vil det også bidrage til en mere bæredygtigt samfund, idet energiforbruget mindskes.

Med andre ord: Fugtstyring betaler sig.