Atomaffald ER IKKE affald!

Atomaffald ER IKKE affald!

‘Atom-“affald”‘ er slet ikke affald. Det er en enorm mulighed for at skabe århundreder med CO2-fri ren elektricitet for Europa.

At kalde bestrålet atombrændsel for ‘affald’ er den FORKERTE tilgang. Ifølge en af rapportens forfattere, klimaskribent Mark Lynas, er det forkert at kalde bestrålet atombrændsel for ‘affald’, da mere end 90% af den spaltbare energi stadig er uudnyttet. Potentialet ved at genanvende brugt atombrændsel til avancerede atomreaktorer betyder, at atomaffald er et ‘løst problem’.

Ifølge rapporten kan brugt atombrændsel (den mest radioaktive del af såkaldt atomaffald) anvendes i avancerede atomkraftværker kendt som ‘hurtige reaktorer’ for at skabe mellem 600 og 1.000 års CO2-fri elektricitet for hele Den Europæiske Union.

FN’s Økonomiske Kommission for Europa (ECE) rapporterede i 2022, at atomenergi har det laveste miljømæssige fodaftryk gennem hele livscyklussen af alle energikilder, og EU’s Fælles Forskningscenter (JRC) fandt i sin rapport fra 2021, at ‘analyser ikke afslørede nogen videnskabsbaseret evidens for, at atomenergi gør mere skade på menneskers sundhed eller miljøet end andre [bæredygtige] elektricitetsproduktionsteknologier’

‘Hold nu op med det affald’-kampagnen argumenterer for, at brugt atombrændsel ikke bør begraves i dybe geologiske lagre, men i stedet opbevares i en tilgængelig form og anvendes til at levere en ren energifremtid.

RePlanet-kampagnens medstiftere opfordrer Europas grønne partier til at afslutte deres ‘farlige og uvidenskabelige’ modstand mod atomenergi. Dette er særligt vigtigt i lyset af den nylige offentliggørelse af IPCC’s synteserapport, som viser, at verden hurtigt løber tør for tid til at reducere CO2-udledningen nok til at nå Parisaftalens mål om 1,5°C. RePlanet-kampagnen hævder, at modstand mod atomkraft svarer til klimaforsinkelse fra fossile brændselsvirksomheder, da det vil øge CO2-udledningen.

Mark Lynas udtaler: “Nuværende politiske narrativer behandler brugt atombrændsel som et affaldsprodukt, der skal begraves under jorden og efterlader en giftig arv for fremtidige generationer. Anti-atomkraftaktivister bliver aldrig trætte af at gentage dette mantra i deres kampagne for at lukke atomkraftværker uanset vores klimakrise. Imidlertid vis er vi i denne RePlanet-rapport, at atomaffald simpelthen skal genanvendes effektivt for at generere århundreder med ren strøm for Europa og Storbritannien. Dette materiale er ikke affald, det er brændstof til fremtiden.”

Joel Scott-Halkes, kampagnekoordinator for RePlanet siger: “Atom-‘affald’ er slet ikke affald. Det er en enorm mulighed for at skabe århundreder med CO2-fri elektricitet lige når vi har mest brug for det.”

Karolina Lisslö Gylfe, generalsekretær for RePlanet siger: “IPCC har igen gjort det ekstremt klart, at vi bare må komme væk fra fossile brændstoffer, og at modstand mod rene energiteknologier som atomkraft fører verden på vejen til en uoprettelig klimakollaps.”

Sammenfattende argumenterer RePlanet-kampagnen og rapportens forfattere for, at brugt atombrændsel bør betragtes som en ressource snarere end et affaldsprodukt. Ved at genanvende atomaffaldet i avancerede atomreaktorer kan vi potentielt skabe århundreder af ren, CO2-fri elektricitet for Europa og bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne. Det er vigtigt at ændre den nuværende politiske fortælling og modstanden mod atomkraft for at sikre en bæredygtig energifremtid.

Kilde: replanet.ngo, fuld raport.
Læs mere om kampagnen”WHAT A WASTE!” hos rePlant