Få et sundere indeklima uden skimmelsvamp

faa-et-sundere-indeklima-uden-skimmelsvamp-703x336

Ifølge Bolius døjer hver femte dansker med indeklimaet i boligen, og det er især soveværelset, der volder problemer. Problemerne kommer til udtryk som mug og skimmelsvamp. Her gennemgår vi, hvorfor skimmelsvamp opstår, og hvordan man kommer det til livs.

Hvorfor opstår skimmelsvamp?

Især vores soveværelser er plagede af skimmelsvamp, og det er der flere gode grunde til:

  • Soveværelset er sjældent et gennemgangsrum, så der kommer ikke træk i gennem
  • Vi udleder meget fugt mens vi sover
  • Vi glemmer at lufte ud

Alle bygninger er født med skimmelsvampe, der ligesom ligger latent i dem og venter på, at de kan vokse op. Skimmelsvamp opstår så, når der er høj luftfugtighed i et rum, samt skiftende temperaturer, der er med til at give svampene de optimale vækstbetingelser.

Problemstillingen omkring skimmelsvamp er blandt andet, at de sporer og stoffer, som svampene skiller ud i rummet, kan være luftvejsforstyrrende, ligesom 3 ud af de 12-14 bygningsskimmelssvampe er allergene. Det vil sige, at de allergene skimmelsvampe, er dem, som man kan blive allergisk over for. Nogle af svampene producerer også et giftstof, som kan være ubehageligt at komme i kontakt med og give udslag i huden.

Når der opstår skimmelsvamp i et rum eller en hel bygning, er det altså som følge af, at luftfugtigheden i rummet er for højt. Det er et problem, fordi det giver visse gener for folk, der er overfølsomme i en eller anden grad. Et rum, hvor der vil være tilbøjelighed til dannelse af skimmelsvampe, vil ofte kunne beskrives ”koldt og klamt”, men det behøver ikke være sådan.

Hvordan forebygger man skimmelsvamp?

For at komme skimmelsvamp til livs, skal huset eller det pågældende rum affugtes – altså luftfugtigheden skal sænkes. Det kan blandt andet gøres med en decideret affugter eller med udluftning. Hvilken løsning, der er den bedste, afhænger fuldstændig af omstændighederne.

En rigtig affugter kan med fordel bruges i meget ”kolde og klamme” rum, såsom en fugtig, kold kælder. Her kan det måske ikke betale sig at varme mere op, og man vil måske have svært ved at huske at lufte ud dagligt, fordi man ikke har sin daglige gang der. Til de store børnefamilier, hvor der vaskes tøj dagligt, og hvor man måske bruger tørretumbleren meget, kan det også være en idé at investere i en dedikeret affugter til bryggerset.

Med husets øvrige rum, hvor fugten i sig selv ikke er overvældende, bør det være normal praksis at udlufte 2-3 gange dagligt. Især om vinteren kan det være en svær øvelse, men eksempelvis fugt i vinduer afslører, at der er et behov for det.

Hvordan kommer man af med skimmelsvamp?

faa-et-sundere-indeklima-uden-skimmelsvamp-tekstbillede-703x336

Som beskrevet opstår skimmelsvamp, fordi luftfugtigheden i et rum eller en bygning er for høj, samtidig med, at der er nogle temperaturforskelle mellem udenfor og indenfor, samt større forskelle i temperaturer over tid. Desuden er alle bygninger født med skimmelsvampmateriale, som kan udvikle sig under de rette forhold. Det er derfor vigtigt at understrege, at skimmelsvamp aldrig helt kan forsvinde. Det er ligeledes at skelne mellem skimmelsvampmaterialet og skimmelsvamp i fuldt flor.

Man kommer af med skimmelsvamp, der har udviklet sig, ved at vaske de ramte områder godt af. Dette gøres med antibakterielle midler som klor eller Rodalon. Afvaskningen gentages gerne et par gange, indtil der ikke er flere synlige spor af svampen. Herefter skal der naturligvis luftes godt ud og fremadrettet også luftes godt ud dagligt – i hvert fald hvis man ønsker at vedligeholde skimmelsvampfriheden.

Hvis problemet med skimmelsvamp er stort, kan det være nødvendigt med et større arbejde i huset. Det kan være, at der er noget dårligt træværk, der skal skiftes, eller nogle vægge, der skal efterisoleres. Hvis et område gentagent rammes af skimmelsvamp, selvom man gør alting efter bogen, vil det helt sikkert være nødvendigt at få foretaget en større undersøgelse af huset for at finde kilden til problemet. Først når den er fjernet, kan man få et hjem, der er frit for skimmelsvamp.