Bæredygtighed i sundhedsvæsenet?

baeredygtighed-i-sundhedsvaesenet-703x336

Der stilles høje krav til sundhedsvæsenet i dag. Som patient kræver man omsorg, god kommunikation og fejlfrie behandlinger. Der bliver i det hele taget krævet mere af de pårørende, når det kommer til deres kæres ve og vel. Bæredygtighed og miljøvenlighed er emner, der fylder meget både i politik og i flere og flere danskeres hverdag. Derfor mener sundhedsforskere, at der ikke går længe før der også stilles krav om bæredygtighed i forbindelse med behandlinger hos sygehuse landet over.

Miljøvenlighed er det nye

baeredygtighed-i-sundhedsvaesenet-tekstbillede

Bæredygtighed fylder meget i samfundet. Der er stor fokus på energioptimering og indeklima samt brug af miljøvenlige produkter, som alle skal være fremstillet på en bæredygtig måde gennem hele fremstillingsprocessen. Det er, i store dele af landet, blevet en trend at tænke meget på miljøet. Vi køber økologisk tøj til vores børn, spiser økologisk og vi er konstant opmærksomme på, hvordan de produkter vi benytter, er blevet fremstillet.
Det store fokus på bæredygtighed er i den grad positivt for miljøet og for fremtidige generationer. I de fleste brancher benyttes bæredygtighed i høj grad. Det gælder i forbindelse med arkitektur, men også når det kommer til handelsvirksomheder. Flere har nemlig fundet ud af, at et tiltag såsom at gøre produktionen bæredygtig, ikke blot er godt for miljøet – men det er også et godt værktøj i markedsføringen med henblik på at skabe flere kunder. Mange forbrugere lægger nemlig, som før nævnt, stor vægt på det bæredygtige aspekt i de produkter, de køber.

Miljøvenligheden er altså en stor faktor i mange forskellige brancher og inden for mange forskellige områder. Det er dog ikke nået til sygdomsbehandlinger endnu, men det er kun et spørgsmål om tid før, at kravet om bæredygtighed også bliver en realitet for det danske sygehusvæsen.

Bæredygtighed i praksis

I dag kan man både vælge og fravælge bæredygtighed, når man køber enten fødevarer eller beklædning. Det er ikke et krav, at man køber de bæredygtige produkter, men muligheden for det er til stede. Det samme ville gøre sig gældende ved eventuelle fremtidige bæredygtige sygdomsbehandlinger – nemlig retten til at fravælge det.

Det der for eksempel kan gøre en behandling mod hvilken som helst sygdom bæredygtig, kan være de ingredienser, der indgår i den. For at behandlingerne kan betragtes som værende bæredygtige, skal behandlingens ingredienser opfylde konkrete krav. På den måde ved patienterne, hvad de helt præcis vælger eller fravælger, når sygdommen rammer.

Det er dog ikke blot ingredienserne i behandlingen, der kan være med til i vurderingen om hvorvidt en behandling er bæredygtig eller ikke. Man kan også vurdere ud fra behandlingens konsekvenser. Hvis patienten efter behandlingen udskiller stoffer, kan man undersøge, om de er miljøvenlige eller decideret ødelæggende for naturen. Hvis følgerne af behandlingen ikke er bæredygtige, vil patienter kunne vælge den form for behandling fra.

Der er altså i dag ingen mulighed for at vælge bæredygtige behandlinger i det danske sundhedsvæsen, men med de krav der ellers stilles til sygehuset landet over, bliver bæredygtige behandlinger formodentlig snart en mulighed for patienter.