vedvarende-energi-er-kommet-for-at-bliveKlimaforandringer påvirker os alle og vores fremtidige generationer. Det er lige præcis af den årsag, at det er vigtigt at tænke på vores klima. Bæredygtighed er særligt i de store byer blevet en trend, der har overtaget en stor del af både tøj, madvarer og rengøringsmidler. Det er dog ikke de eneste hverdags-ting, hvori bæredygtighed er begyndt at indgå. Også bæredygtig energi bliver brugt af flere og flere, og er i den grad kommet for at blive.

Der findes mange forskellige muligheder og metoder hvorpå, man kan gøre den energi vi bruger mere bæredygtig. Det handler om at skabe vedvarende energi, der er miljøvenlige, og ikke slipper op.

Hvad er vedvarende energi?

Vedvarende energi er bæredygtig energi, og betegner alle de energiformer, som ikke er begrænsede. Vedvarende energi er CO2 neutralt, og er altså mere miljøvenlige end kul og andre fossile brændstoffer.

Der findes mange forskellige typer af vedvarende energi heriblandt:

  • Bioenergi
  • Vindkraft
  • Solenergi

Bioenergi kaldes også biologisk energi, og indeholder biologiske materiale som for eksempel træ, der kan frigøres ved afbrænding. Kul, olie og naturgas betegnes som værende biologiske energikilder, men normalvis er det kun det nyere biologiske materiale der betegnes som bioenergi.

Energi gennem vindkraft har et kæmpe potentiale, og selve vindmøllerne leverer en stor del af elforsyningen i Danmark. Der findes et utal af vindmøller der både omfatter havvindmøller og vindmøller på land.

Solenergi laves gennem lyset fra solen, og er også en af de vedvarende energiløsninger med et kæmpe potentiale. Solenergi er enormt rent og tilgængelig for alle. Gennem de seneste år er produktionen af solenergi steget markant, hvilket hænger sammen med både højere priser på de mere traditionelle og mindre miljøvenlige energiløsninger samt den forsat stigende CO2 udledning.

Der findes forskellige metoder hvorpå, man kan bruge energien fra sollyset. Det mest populære produkt er solvarmeanlæg, som ved hjælp af varmeabsorberende væskefyldte solvarmepaneler omdannet solens energi til termisk energi, der bliver transporteret ind i huset ved hjælp af den cirkulerende væske. Solvarmeanlægget af normalvis placeret på tage og bruges som regel til opvarmning af huset og vand.

Derudover findes der også solceller, som anvendes til at producere elektricitet ved hjælp af lyset fra solen. Lyset aktiverer solcellerne, hvilket gør, at der også bliver produceret strøm, når det er overskyet, og solen er væk.

Flere og flere elektrikere kan levere solcelleløsninger til både private og til virksomheder. Solceller kan nemlig, udover at sænke CO2 udledningen, også gøre elregningen mindre. EHV El og VVS i Hadsten er blot en af de elektrikere i Danmark, der tilbyder solcelleløsninger samt vejledning, rådgivning og installation af dette.

Bæredygtig elektriker i Hadsten

vedvarende-energi-er-kommet-for-at-blive-bæredygtig-elektrikerVedvarende energi er blevet en fast del af elektrikeruddannelsen. En af grundene til det er, at mange mener, at den vedvarende og bæredygtige energi er måden hvorpå, der vil blive produceret energi i fremtiden. Det er derfor også vigtigt, at de eksisterende elektriker virksomheder, der tager lærlinge ind, er opmærksomme på at give lærlingene et indblik i eksempelvis solenergi og solceller.

EHV El og VVS er en elektriker i Hadsten, som, som tidligere nævnt, arbejder med solenergi gennem solcelleproduktet. De har taget ansvar både i forhold til bæredygtighed, men også når det kommer til at uddanne nye og kvalificerede elektrikere. Det er særligt virksomheder som den i Hadsten, der skal være opmærksomme på at føre deres viden om vedvarende energiløsninger videre.