Bæredygtig teambuilding

Teambuilding

Bæredygtighed er et vigtigt emne i dag, og det er også et emne, som mange virksomheder har fokus på. Det gælder særligt i forbindelse med produktion, men på rigtig mange områder har virksomhederne taget bæredygtige tiltag til sig. Men hvordan kan bæredygtighed hænge sammen med teambuilding og firmaarrangementer?

Mange virksomheder holder årligt op til flere forskellige firmaarrangementer: Sommerfester, julefrokoster, teambuilding-dage og meget mere. Selvom virksomhederne har fokus på bæredygtighed i det daglige arbejde, er det dog sjældent en bekymring, når det kommer til disse firmaarrangementer.

Hvad er bæredygtighed?

Inden vi zoomer ind på, hvordan et firmaarrangement kan gøres mere bæredygtigt, vil vi først definere, hvad bæredygtighed er.

FN har sammensat 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. De omfatter bl.a. sundhed og trivsel, bæredygtig energi, livet i havet og på land samt klimaindsats. Alle målene favner naturligvis om hele verden og har helt overordnede mål som at stoppe sult i verden samt at bekæmpe klimaforandringer.

Mange bække små …

Selvom man gennem teambuilding og firmaarrangementer ikke kan bekæmpe klimaforandringerne, betyder det ikke, at man ikke kan gøre en indsats. Som ordsproget siger: ”Mange bække små gør en stor å” – og det gælder på mange områder.

Derfor kan en lille indsats for hver enkelt virksomhed bidrage til det overordnede mål. Når man taler om bæredygtig teambuilding handler det derfor i høj grad om at mindske aftrykket på klimaet eller at tænke over sundhed og trivsel.

Sundhed og trivsel

Aktiv teambuilding

Sundhed og trivsel hænger i høj grad sammen med medarbejderpleje, godt arbejdsmiljø, mental sundhed og så videre. En del af sundhed og trivsel handler derfor om, at styrke den mentale sundhed. Denne kan styrkes på mange måder, men et stærkt og godt sammenhold med kollegerne kan i høj grad være med til at påvirke dette.

Sundhed handler også om – i forbindelse med firmaarrangementer – bevægelse. Det behøver ikke være højintensitetsøvelser, som medarbejderne skal gøre, men det kan være et event, hvor medarbejderne skal bevæge sig fra post til post og løse nogle opgaver i fællesskab.

Klimaindsats

Målet om at mindske aftrykket på klimaet kan virksomhederne også bidrage til på deres firmaarrangementer. Skal der medbringes frokost, kaffe, kage, vand m.m. til arrangementet, hvis det eksempelvis afholdes i naturen, kan virksomhederne fokusere på at mindske brugen af engangsservice og plastikflasker. Er dette ikke en mulighed, er det en god idé at sørge for, at affaldet bliver sorteret korrekt til genanvending.

Der kan også fokuseres på transporten til og fra arrangementet. I stedet for at alle medarbejdere kører i hver sin bil, kan der arrangeres fælleskørsel eller kørsel med offentlige transportmidler – eller måske medarbejderne blive udstyret med hver sin cykel til at komme frem og tilbage. Dette understøtter også målet om at øge (medarbejdernes) sundhed.

Der er mange muligheder for at gøre sine teambuilding-aktiviteter og firmaarrangementer mere bæredygtige og klimavenlige – lige som virksomheden kan tage en række andre bæredygtige tiltag til sig i hverdage.