Sådan sikrer du dig bæredygtig jordhåndtering

Jordhaandtering

 

Hvis du er i færd med at bygge et nyt hus, eller blot skal have anlagt en ny have, skal du højest sandsynligt arbejde med jord. Jordarbejde kan være en svær størrelse for dem, der ikke er professionelle, idet der findes en del lovgivning på området.

Lovgivningen er med til at sikre, at jordhåndteringen og jordarbejdet forløbet på den bedste mulige måde, som skåner miljøet ved blandt andet at tage hensyn til, hvorvidt jorden er forurenet. Derudover sikrer man sig også, at den jord der kan, bliver genanvendt, hvilket også er en bæredygtig tilgang i forbindelse med jordarbejde.

Genanvendelse af jord

Når man arbejder med jordhåndtering, vil man i nogle tilfælde opleve pludseligt at stå med en masse overskydende jord. For at sikre sig en bæredygtig håndtering af jordarbejdet, kan man med fordel kontakte den kommune, hvori jordet er placeret.

På den måde kan kommunen nemlig hurtigt informere dig om, hvorvidt der er andre projekter i kommunen, der mangler jord. På den måde formidler kommunen både informationerne og kontakten, og du sikrer dig, at den overskydende jord bliver genanvendt.

I mange tilfælde kan det desuden være en fordel at tænke genanvendelse og bæredygtighed ind meget tidligt i projektet. Det vil både spare tid og ressourcer, da man allerede inden projektets igangsættelse er klar over, om typen af overskydende jord passer til et andet projekt, og dermed kan genanvendes.

Fordelene ved bæredygtig tankegang i jordarbejde

groen tankegang genanvendelse

Der er naturligvis mange fordele ved at tænke bæredygtigt i forbindelse med det jordarbejde, man udfører. Når man genanvender overskydende jord, sikrer man sig dobbelt bæredygtighed, hvilket kan indskrives i bygherrens bæredygtighedsregnskab.

Med et bæredygtigt mindset allerede tidligt i projektet, sikrer man sig også en stærk og solid brandingstrategi, når det kommer til at skulle brande byggeriet. Det vil altid være en fordel at markedsføre et nyt byggeri med en bæredygtig tilgang.

Endeligt vil genanvendelse af den overskydende jord være en fordel for den mængde råstoffer, man skal benytte i forbindelse med byggeriet. Behovet for nye råstoffer reduceres nemlig kraftigt, og det er muligt at spare mange kubikmeter grus og sand fra de råstofgrave, der i forvejen har det hårdt.

Foretag en forureningsundersøgelse

Forurenet jord er på ingen måde godt for miljøet, og det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, hvorvidt den jord man bruger – eller genanvender – er forurenet.

Inden man kontakter kommunen med det formål at genanvende den overskydende jord, er det derfor en fordel at få foretaget en forureningsundersøgelse. Der findes mange professionelle, der kan hjælpe med det jordarbejde, man udfører, så man sikrer sig, at håndteringen af det foregår korrekt.

Ofte vil de professionelle kunne udarbejde en jordhåndteringsplan, som sikrer korrekt håndtering og samtidig giver konkrete forslag til, hvordan jorden kan genanvendes. Endeligt vil der kunne skabes et overblik over de økonomiske faktorer, der også er i spil i forbindelse med alle former for jordarbejde og håndtering.