Vær miljørigtig når du bygger om

saadan bygger du miljoerigtigNogle gange trænger man til fornyelse i hjemmet. Det kan både være i haven og indenfor. Hvad end det er et gør-det-selv projekt eller ikke, er det altid vigtigt at gøre sig tanker omkring genanvendelse og miljørigtighed, idet der ofte følger en masse affald med. I forbindelse med en ombygning vil der være byggeaffald og ved et haveprojekt, vil der være haveaffald. For at behandle affaldet på den mest miljørigtige måde, er det en god idé at sortere det. På den måde bliver det, der kan genanvendes sorteret fra, og mindre mængder affald ender ud i at skulle destrueres. For at bevare overblikket i forbindelse med affaldssortering ved en ombygning eller haveprojekt, kan det være en god idé at benytte sig af containerudlejning. På den måde får man en god sorteringsmulighed, der gør hele processen nemmere.

Genanvendelse gør det hele lidt grønnere

saadna goer du det rigtige for miljoetFor nogle virker affaldssortering måske blot som en byrde og ikke særligt meningsfuldt, men faktisk betyder det meget, at man sorterer sit affald. Genanvendelse er godt for miljøet, og sænker udledningen af CO2 og luftforurening med farlige partikler. Dette er med til at gøre mindre skade på vandmiljøet fra næringssaltbelastning samt forsuring af miljøet. Ved at sortere vores affald og dermed genanvende skaber vi et mere ansvarligt forbrug af vores ressourcer, hvilket vil komme fremtidige generationer til gode.

Danmark er det land i Europa, der forbrænder mest affald. På trods af at forbrændingen af affald skaber energi, lader vi altså materialer gå til spilde, som kunne have været genanvendt til nye produkter. For at genanvende mere kræver det, at alle private også gør en indsats. Så det er altså ikke ligegyldigt, om affaldet bliver sorteret hos private. Hverken i hverdagen eller i forbindelse med ombygning eller andre gør-det-selv projekter.
Det er ikke alt affald, der genanvendes på samme måder, hvilket også er en af grundene til, at affaldssortering er vigtigt.

Skab mere plads i din skraldespand

For mange børnefamilier er skraldespanden fyldt op lang tid før, skraldemanden melder sin ankomst. Herunder kan du læse hvilket materialer, du ikke skal smide i skraldespanden.

  • Glas og flasker
  • Papir
  • Pap
  • Dåser
  • Batterier
  • Plast
  • Farligt affald

saadan sortere du dit affaldAlle disse former for affald hører ikke umiddelbart til i din skraldespand. Aflever dem i stedet på genbrugspladsen eller til storskrald, hvor materialerne kan blive genanvendt til nye produkter. Man kan også aflevere dem i forskellige containere, der tjener hvert enkelt formål. Der findes containere kun til pap eller kun til metal. En sådan behandling af affaldet giver mulighed for genanvendelse, og er godt for miljøet.

Det kan altså godt betale sig at sortere sit affald, uanset om det er med en intention om mindre CO2 udledning eller blot for at skabe mere plads i skraldespanden. Man kan både i forbindelse med små og store projekter leje en container, som tjener netop det formål, man skal bruge den til. Der findes altså muligheder for leje af containere i forskellige størrelser, som man kan bruge til alle formål. Genanvendelse gør ikke blot verden grønnere, men får også alle til at tage et ansvar med henblik på at komme fremtidige generationer til gode.